Hem Sitemap Sänd mail

LEDIGKUNGÖRELSE

STIG OCH RAGNA GORTHONS STIFTELSE

Ansökan om bidrag ur angivna Stiftelse skall göras på Stiftelsens hemsida (www.gorthonstiftelsen.se). Ansökningstiden startar 2024-06-17 och ansökan skall ha inkommit till Stig och Ragna Gorthons Stiftelse senast 2024-09-15.

Disponibelt belopp
18 MSEK inkl. medel för ev. satsning på utrustning

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och utbildning (se närmare i anvisningar för ansökan). Understöd kommer främst att lämnas personer verksamma vid Helsingborgs lasarett.

Utdelande myndighet
Stiftelsens styrelse efter förslag av sakkunnig nämnd.

Besked om beviljade bidrag kommer att kungöras under Vetenskapens Dag den 28 november 2024.

Ansökningsinformation hittar du HÄR

För STIG OCH RAGNA GORTHONS STIFTELSE
Anneli Olsson
Verksamhetsansvarig

Ansökan fd anställda


Mer information och blankett hittar du

HÄR

 

Vetenskapens Dag 2024


Tilldelning av medel

Presentation av tilldelning av me­del ur stiftelserna Stig och Ragna Gorthons stiftelse och Thelma Zoégas Fond den 28 november kl 13.00.

HÄR

 

Anslag 2023


Information om samtliga stipen­diater

HÄR

 

Redovisning anslag


Redovisningar av anslag hittar du

HÄR

 

Kontakt

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stortorget 16
252 23 Helsingborg

Tel 042-18 33 57