Hem Sitemap Sänd mail

Beviljade ansökningar 2023


Sökande Examen/tjänst
Område
Ändamål Summa
Anders,
Hemberg
Doktorand. Specialist Kirurgi,
Helsingborg
Studier som fokuserar på Svensk bråck kirurgi med fokus på kirurgisk kvalitet. 156 000
Anne,
Ekdahl
överläkare, universitetslektor, docent,
VO Akutsjukvård
Kvalitativ utvärdering av mobila team – hur upplevs insatserna av andra vårdgivare, patienter och anhöriga? 106 500
Baltzis,
Spyridon
Överläkare i Psykiatri, doktorand,
Vuxenpsykiatri Helsingborg
Preventing Suicide in Depression: Clinical and psychotherapeutic aspects 220 000
Bentzer,
Peter
Prfessor, överläkare,
Anestesi och Intensivvård, Helsingborg
Kan protokollstyrd adminstration av vätska som ges i andra syften än att stabilisera cirkulationen förbättra utfallet vid septisk chock? 968 000
Blixt,
Frida
Överläkare, MD,
ÖNH kliniken Helsingborgs Lasarett
Sinonasal microbiome transplant as a therapy for chronic rhinosinusitis (CRS): A randomized, placebo-controlled, cross-over trial 116 000
Bläckberg,
Mats
Docent,
Urologen, Helsingborg
TUMT-PAE-1-studien: en randomiserad, icke-blindad studie för att bedöma effekten av prostatavärmebehandling (TUMT) jämfört med prostatabembolisering (PAE) för att minska svåra urineringssymtom hos män med godartad prostatahyperplasi. SIGYN-studien (Ej läkemedelsbolags finansierad prospektiv randomis 253 000
Cewers,
Adam
ST-läkare, doktorand planerad,
Infektionskliniken, Helsingborgs lasarett
Validering av PET-CT för att diagnosticera infektioner i aortagraft. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka nyttan av PET-CT undersökning av patienter med inopererade kärlgraft för att diagnosticera kärlgraftinfektioner, jämfört med de nuvarande MAGIC-kriterierna. 150 000
Dahlberg,
Sofia
ST-läkare, PhD,
Kirurgkliniken Helsingborg
Lungmetastaskirurgi hos patienter med kolorektalcancer – regional fall-kontroll studie med data från Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) 107 800
Dahlquist,
Karin
Specialistläk gyn/ob, doktorand,
Helsingborg
Antibiotic in obstetrics. Att kartlägga antibiotikaanvändningen inom förlossingsvården. Gör antbiotika alltid nytta? Vg se separat projektplan som bifogas. 124 800
Dobloug,
Sigurd
ST-läkare Neurologi, doktorand anmält,
Helsingborg Lasarett
Genetic diagnostics of rare neurological diseases in adults 221 000
Edelhamre,
Marcus
Överläkare, MD,
Kir klin, Helsingborg
Vaccumförband på perinealt hudsår efter operation med bortagande av hela ändtarmen med hjälp av robotassisterad operation 305 000
Edvinsson,
Camilla
Överläkare, doktorand,
Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
Evaluation of the cardiovascular biomarker S1P in PE pregnancies who required intensive care treatment compared to uncomplicated cases and controls. To evaluate cardiovascular health in a cohort of women having severe preeclampsia involving intensive care after delivery – The PRE-HEART study 220 000
Forberg,
Jakob
Överläkare, Docent,
Akutmottagningen. Helsingborg Lasarett
Medel till att anmäla Donika Haziri som doktorand vid Lund Universitet. Universitet kräver att handledaren kan framvisa 100 000 kr. Donika kommer själv att ansöka medel till tid efter hon är inskriven doktorand. 330 000
Forberg,
Jakob Lundager
Överläkare, Docent,
VO Akutsjukvård, Helsingborg Lasarett
”Doktorandmedel” á 100 000 kr för att kunna anmäla doktorand (Lars André). Doktoranden kommer själv att ansöka medel när inskriven som doktorand vid Lunds Universitet. Enligt medicinska fakulteten ska handledaren kunna uppvisa finansiering på minst 100 000 kr. 110 000
forsvall,
andreas
ÖL urologi, PhD,
Urologen Helsingborg
Ex-vivo studier i syfte att utvärdera source control med hjälp av ny nåldesign vid subcutana venportar, hemodialys och behandling av godartad prostataförstoring. 550 000
Fredrik,
Utter
Medicinsk Enhetschef, Överläakre,
Internmedicin Helsingborgs lasarett
Elektrofysiologisk utrustning för Conduction System Pacing inom devicekirurgin vid Helsingborgs lasarett 27 500
Johanna,
Broman
Överläkare, doktorand,
Anestesi/IVA Helsingborgs Lasarett
4P: Persistent Postoperative Pediatric Pain Studiestart 230901. Med ett elektroniskt enkätverktyg följa ca 2000 barn som genomgår kirurgi, utvärdera given per- och postoperativ smärtbehandling samt identifiera faktorer kopplade till utveckling av akut och långvarig postoperativ smärta. 208 400
Johansson,
Henrik
ST-läkare,
VO kirurgi, Helsingborgs lasarett
Traumautbildning Baragwanath Hospital, Johannesburg, Sydafrika 88 000
Johansson,
Fredrik
Doktorand,
Hudmottagningen, Helsingborgs lasarett
The use of ex vivo confocal microscopy in routine dermatologic surgery. 432 440
Johansson,
Amelia
AT-Läkare och nybliven doktorand,
Helsingborgs lasarett
Vi ämnar studera patienter med infektioner i blodbanan jämfört med individer med negativa blododlingar i relation till infektiösa biomarkörer. Syftet är att med hjälp av robusta statistiska metoder få bättre kännedom och tidigt kunna hitta de patienter som riskerar att ha positiv blododling. 90 000
Johnsson,
Jesper
Överläkare och Medicine doktor,
AnOpIVA, Helsingborgs lasarett
STEPCARE - Sedation, Temperature and Pressure after Cardiac Arrest and Resuscitation: A Factorial Randomized Trial with Three Interventions. 246 000
Katevatis,
Angelos
Överläkare,
VO Urologi, Helsingborgs Lasarett
Molekylär subtyp påverkar progressionsrisk vid blåscancer med stadium T1 - klinisk translation av molekylära subtyper. 542 200
Leijonhufvud,
Åsa
Överläkare, PhD,
VO Ob&Gyn Helsingborgs Lasarett
OPTION – Outpatient induction: Labour induction in an outpatient setting - a multicenter randomized controlled trial 285 000
Ljungquist,
Oskar
Docent,
Infektionsenheten, Helsingborgs lasarett
Identifiering av markörer för snabbare diagnostik och prognostisering av infektioner orsakad av Legionella. 467 500
Madsen Härdig,
Bjarne
Tf FOU chef, SSK, Docent,
VO FOU, Helsingborgs lasarett
Gruppens forskningsprogram inom Kardiologi utvärderar organisatorisk struktur och läkemedelsbehandlingar för förmaksflimmerpatienter och för att optimera behandlingen för denna ökande patientgrupp och adrenalinets verkningar och biverkningar vid användning inom hjärtlungräddning. 198 000
Madsen Härdig,
Bjarne
Tf FOU Chef, SSK, Docent,
VO FOU, Helsingborgs Lasarett
Utbildning och forskningsstöd. Vi vill ha möjlighet att ge stöd för forskningsaktiviteter vid Helsingborgs Lasarett. Vi ser ett behov av att stärka förankringen för duktiga forskare och doktorander som är verksamma här, något som är viktigt i framtiden för sjukvården i Helsingborg. 550 000
Marcus,
Persson
Överläkare, blivande doktorand,
Vuxenpsykiatri Helsingborg
En okontrollerad interventionsstudie av magnetstimuleringsbehandling med ett accelererat intermittent theta burst stimuleringsprotokoll (aiTBS) mot depression. 96 000
Mariusdottir,
Elin
Kirurg, Doktorand,
Kirurgi, Helsingborg Lasarett
Aspekter på Hartmanns operation vid rektalcancer 120 000
Martin,
Annborn
överläkare, sektionschef IVA, dr med vet,
AnOpIVA
Två delprojekt: 1) En för definerad substudie till ”Target Temperature Management (TTM2) trial”: Time until awakening, sedation and outcome 2) Venös stenosincidens efter inläggning av silikondialyskateter i höger vena subclavia vs. höger vena jugularis interna - CITES 412 900
Mattisson,
Ylva
Doktorand,
Infektionskliniken, Helsingborg
Prospective Cohort Study on Treatment Outcomes and Relapse Rates of Invasive Non-Typhoidal Salmonella Infections in People Living with Advanced HIV/AIDS 150 000
Mirzaei,
Layla
Överläkare, doktorand,
Kirurgkliniken, Helsingborg
ERCP och dess roll vid behandling av galläckage och gallgångsskador efter kolecystektomi 120 000
Mårtensson,
Anders
Överläkare, PhD,
ÖNH-kliniken, Helsingborgs lasarett
Sinonasal microbiome transplant as a therapy for chronic rhinosinusitis (CRS): A randomized, placebo-controlled, cross-over trial. 1 165 000
Nielsen,
Kari
Docent, universitetslektor. Överläkare,
Hudmott., Hbg och SUS
1) Driftsomkostnader för konfokalmikroskopiutrustning (inköpt via S.R Gorthons Stiftelse) 2) CombineMEL-En multicenterstudie, ledd från Australien, baserad på utvärdering av dermatoskopifotograferade melanom och relaterade sjukdomsutfall. Vi deltar och inkluderar data från vårt projekt BioMEL. 539 000
Nordberg,
Björn
Överläkare, Med. dr.,
Specialiserad medicin, Helsingborgs lasarett
Tuberculosis Case Finding among People Living with HIV in Ethiopia: Implications in the Antiretroviral Therapy Era 330 100
Olsson,
Kristin
Överläkare,
OG, Hbg Lasarett
Förekomst av ärrbråck efter laparoskopi 128 000
Pearsson,
Kevin
Dokorand, ST-läkare,
Barnkliniken, Helsingborg
Epilepsikirurgi vid Tuberös Skleros Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett underlag för selektion av lämpliga kandidater för kirurgisk behandling av svår epilepsi vid tuberös skleros (TSC, tuberous sclerosis complex) samt att öka chansen till anfallskontroll och hög livskvalitet. 49 500
Petäjä,
Artturi
Specialistläkare, doktorand,
ÖNH, Helsingborg
Analysis of Longitudinal Arterial Wall Motion in Patients with Cardiac Insufficiency and Aortic Valve Dysfunction Etikansökan förbereds för insändning närmaste veckan. 212 000
Pikkemaat,
Miriam
Specialist i allmänmedicin, PhD,
Vårdcentralen Husensjö, Helsingborg.
Nya metoder for att förbättra blodtrycksbehandlingen i Australien Jag gör min postdoc 2023/24 på The George Institute Sydney. Jag arbetar med ett projekt som syftar på att förbättra blodtrycksbehandlingen i Australien. Kunskapen och resultaten används även för att förbättra situationen i Sverige. 419 800
Rempe,
Jakob
Specialistläkare Ortopedi, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Could Daily Physical Activity in School Improve Health in a Long-Term Perspective? 143 000
Scherman,
Peter
Specialistläkare, Medicine Dr.,
Kirurgkliniken, Helsingborg
Behandling av recidiv efter kurativt syftande behandling av kolorektal cancer. Inverkan av MDK-bedömning, uppföljningsstrategi, samsjuklighet och socioekonomiska faktorer på behandlingsbeslut och överlevnad 212 000
Siotis,
Alexander
ST-läkare / Doktorand,
Specialiserad Medicin 1, Helsingborgs lasarett
Medical treatment with flecainide in atrial fibrillation, can we optimize the treatment? To increase treatment accuracy with flecainide (Tambocor) against atrial fibrillation by analyzing advanced ECG and echocardiographic parameters. 227 500
Starlander,
Gustaf
Specialistläkare, PhD,
Urologkliniken, Helsingborgs sjukhus
Inköp av Rezum för behandling av prostataförstoring 391 600
Stuart,
Andrea
Docent, Sektionschef gynekologi, överläkare,
Obstetrik och Gynekologi Helsingborg
5000 vNOTES operationer analys av komplikationer och kirurgiskt utfall 137 500
Stuart,
Andrea
Docent. Sektionschef gynekologi. Överläkare,
Helsingborg, Obstetrik och Gynekologi
Vidareutbildning i minimalinvasiv gynekologisk kirurgi 184 800
Thimansson,
Erik
ÖL, doktorand,
Röntgen, Helsingborg
Kartläggning av variabiliteten av MR prostata bedömningar inom organiserad prostatacancer testning i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Jämförelse mellan lokal radiolog, artificiell intelligens och experter. Byggande av nationell valideringsdatabas för att höja diagnostisk MR-kvalité. 246 000
Tverring,
Jonas
Specialistläkare, PhD,
Infektionsenheten, Helsingborgs lasarett
Etablering av SNAP-studien i Helsingborg och Sverige 926 500
Törnblom,
Margareta
Doktorand,
Rehabenheten, Helsingborgs lasarett
Betydelse av knäbelastande aktiviteter på arbete och fritid för utveckling av knäartros hos individer med knäbesvär – en longitudinell kohortstudie. 143 000
Utter,
Maria
Överläkare,
Urologkliniken Helsingborg
Doktorandkurser Utvärdering av akut CT undersökning för njursten vid Skånes sjukhus nordväst. Retrospektiv studie/ journalgenomgång för att värdera hur många av de som söker akut med njurstensanfall som genomgår CT i akutskedet, samt att värdera väntetid till stenåtgärd och ekonomiska aspekter 447 600
Wagenius,
Johanna
Doktorand, överläkare, verksamhetschef,
VO OG Helsingborgs lasarett
HYSTAB-studien: RCT där patienter som planeras för hysterektomi på benign indikation lottas till per oral eller intravenös antibiotikaprofylax. Syftet är att jämföra antalet postoperativa infektioner 8 veckor efter hysterektomi beroende på om patienten får per oral eller IV antibiotika. 403 900
Walming,
Sofie
ST-läkare, Ph. D.,
VO Kirurgi, Helsingborgs lasarett
Var god se bifogad forskningsplan 168 400
Wänström,
Johan
Överläkare, doktorand,
VO Ortopedi, Helsingborgs lasarett
Fracture of the elbow – assessment and treatment är en doktorsavhandling vars övergripande syfte är att skapa bättre förståelse och därigenom bättre behandling för patienter drabbade av frakturer och omfattande mjukdelsskador i armbågen. 215 000
Öberg,
Jonas
Specialistläkare, doktorand,
Infektionsenheten, Helsingborgs lasarett
Streptococcus bovis och gastrointestinal cancer - epidemiologi, etiologi och diagnostik. I projektet undersöks sambandet mellan subarterna inom S. bovis-gruppen och gastrointestinal cancer, samt infektiös endokardit. Snabb och billig rutindiagnostik för subartbestämning utvecklas. 373 000
Öberg,
Stefan
Överläkare, docent,
VO kirurgi, Helsingborgs lasarett
Komplikationer till bukkirurgi och skallskador hos barn Ändamålet med ansökan är att få tid att handleda fyra doktorander och att tillsammans med dem genomföra studierna med hög vetenskaplig kvalitet. Dessutom ansöks om medel för forskningssköterska för våra prospektiva studier. 484 000
Åkerman,
Adam
Specialistläkare internmedicin, doktorand,
VO Specialiserad medicin, Helsingborg
Adrenalindosering och neurologiskt utfall vid hjärt-lungräddning. 232 500


Ansökan fd anställda


Mer information och blankett hittar du

HÄR

 

Vetenskapens Dag 2024


Tilldelning av medel

Presentation av tilldelning av me­del ur stiftelserna Stig och Ragna Gorthons stiftelse och Thelma Zoégas Fond den 28 november kl 13.00.

HÄR

 

Anslag 2023


Information om samtliga stipen­diater

HÄR

 

Redovisning anslag


Redovisningar av anslag hittar du

HÄR

 

Kontakt

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stortorget 16
252 23 Helsingborg

Tel 042-18 33 57