Hem Sitemap Sänd mail

Postdoc- eller postgraduate stipendium

Praktiska anvisningar för ansökan om Postdoc- eller postgraduate-stipendium från Gorthons stiftelse.

Allmänt
Postdoc-stipendium med företräde för ny disputerade där utbildning och forskning vid universitet utomlands har betydelse för egen utveckling.

Postgraduate-stipendum riktar sig emot de som är specialister med pågående doktorand utbildning, vilken kan tänkas behöva klinisk utbildning eller forskningskomplettering inom sitt projekt vid annat universitet i Sverige
Stipendierna är avsedda för bekostande av stipendiatens utbildning med omkostnader och är ingen ersättning för utfört arbete och skall således inte beskattas, Stipendierna är att betrakta som gåva från stiftelsen som därmed inte har något arbetsgivaransvar.

Regler
1. Utresande postdoc skall vara disputerad i Sverige bosatt i Sverige och svensk medborgare.

2. Postdoc vistelsen skall vara ett internationellt forskarutbyte för breddning av stipendiatens kunskapsområde inom klinik och forskning.

3. Från värdinstitution skall bifogas intyg (prefekt/eller motsvarande) om att plats kan beredas under stipendietiden. Ett intyg om att förutsättningarna för utresa är godkända av egen arbetsgivare i Sverige skall även medsändas.

4. Dokument som skall bifogas är ett aktuellt CV omfattande avhandlingsarbete och komplett publikationslista. CV skall även omfatta den kliniska tjänstgöringen i olika befattningar och den specialutbildning som gjorts.

5. Kostnadspecifikation över stipendieperioden och vilka anslag som sökes eller erhållits från andra håll skall specificeras,

6. I ansökan skall perioden för stipendiets utnyttjande anges.

7. En kort beskrivning av det planerade forskningsprojektet och utbildningen vid
institutionen ifråga samt en kort beskrivning av forskningsprofilen hos den planerade värden/handledaren önskas.

För Stig och Ragna Gorthons Stiftelse

Per Ebbe Jönsson Adjungerad ledamot

Ansökan fd anställda


Mer information och blankett hittar du

HÄR

 

Vetenskapens Dag 2024


Tilldelning av medel

Presentation av tilldelning av me­del ur stiftelserna Stig och Ragna Gorthons stiftelse och Thelma Zoégas Fond den 28 november kl 13.00.

HÄR

 

Anslag 2023


Information om samtliga stipen­diater

HÄR

 

Redovisning anslag


Redovisningar av anslag hittar du

HÄR

 

Kontakt

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stortorget 16
252 23 Helsingborg

Tel 042-18 33 57